12 strenget DNA

De 5 Elementers Klinik

12 strenget DNA

Læg psykiske DNA strenge i din lyskrop

Vore gener indeholder utallige mønstre som er nedarvet gennem generationer. Nogle af disse mønstre indeholder ting vi gerne vil beholde eller styrke. Andre mønstre kunne vi tænke os at nedtone eller helt fjerne.

For forståelsens skyld skelnes mellem fysisk DNA eller desoxyribonucleinsyre, bestående af adenin, thymin, cytosin og guanin. Det er en tostrenget snoet proteinkæde som bærer på vore nedarvede, medfødte og påførte styrker og svagheder, vores identitetskort, kaldet gener.

Psykisk DNA  ligger i 12 strenge i vores aura eller lyskrop, og hos de fleste af os er de mere eller mindre uorganiserede og ikke fast forankrede. De indeholder blandt andet mønstre af forskellig art, egenskaber og evner - både nogle vi bruger, nogle der ikke er kommet til udfoldelse og nogle vi brugte for lang tid siden.

Alle disse gener kan påvirkes, vækkes og reguleres – desværre også negativt, de fysiske blandt andet via forurening, opløsningsmidler, talater, sprøjtemidler, genmanipuleret mad, radioaktiv bestråling og andre utilsigtede bagsider til ting vi har ønsket os og derfor udviklet.

Psykisk DNA gennem negativ tankegang, uheldig opdragelses traumer, og chok.

Vi kan også vælge at styrke vores gener.

Alle mennesker er smukke - hver på sin måde.

Ved at arbejde med den 12 strengede DNA, ved at rydde op i, og lægge nye strenge ind i auraen, giver vi os selv mulighed for at udstråle vores bedste og derved skabe og tiltrække glæde og fremgang omkring os. 

De fem elementers klinik © 2007